Uitwerking prijsvraag

Het vraagstuk uit de SHVP nieuwsbrief van maart 2015

 

De SHVP crew steekt met de Bromo van wal om te gaan tafelen in Dordt en vaart rustig met een motorentoerental van 1000 rpm over de Beneden Merwede richting bestemming. De romp is net ontdaan van aangroei, vers in de antifouling gezet, motor belasting is 60 %. Het motortje is ondanks zijn leeftijd, nog steeds in prima conditie, specifiek brandstofverbruik is 175 gr/pk.h. De gebunkerde brandstof heeft een soortelijk gewicht van 0,84 kg/l. De oversteek duurt een half uur.

1) Hoeveel liter diesel verbruikt de Bromo voor dit tochtje?
2) De stookwaarde van de brandstof is 44,5 MJ/kg; wat is het totaal rendement van de Kromhout 4 GS?

Uitwerking van de vragen
Het vraagstuk ging over de Bromo met 4GS Kromhout motor. Dit tochtje heeft uiteraard plaats gevonden in 1992, vlak voordat de Cat 3304 ingebouwd werd… ;-)

  

Het antwoord op de eerste vraag moet zijn 2,5 liter.

De motorbelasting is 60% van het vermogen bij 1000 rpm: 0,6 x 40 = 24 pk.

Belasting 24 pk x 175 gram x 0,5 uur = 2100 gram.

2100 gram = 2,1 kg, delen door 0,84 = 2,5 liter.

Het antwoord op de tweede vraag is 34%.
Met het specifiek brandstofverbruik van 175 gr/pk.h kan je direct het totaal rendement uitrekenen:

175 gr/pk.h = 1,36 x 175 = 238 gr/kWh

44,5 MJ per kg = 44,5 kJ per gram

238 gr komt overeen met 238 x 44,5 = 10591 kJ

1 kWh komt overeen met 3600 kJ (W = J/s, uur = 3600 s)

Totaal rendement = 3600 / 10591 = 34%

 

Een andere benadering is het half uurtje varen:

Geleverd vermogen 0,5 x 24 x 0,736 x 3600 = 31795 kJ

Verbruikte brandstof 2,1 x 44,5 x 1000 = 93450 kJ

Totaal rendement = 31795 / 93450 = 34%.

Share/Save