Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.shvp.nl, zoals deze beschikbaar zijn gesteld door Stichting Historische Verbrandingsmotoren Papendrecht. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Historische Verbrandingsmotoren Papendrecht is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Stichting Historische Verbrandingsmotoren Papendrecht.

Indien van toepassing: 

Voor het lidmaatschap van 25 euro per jaar om de SHVP financieel te ondersteunen als Vriend van de SHVP geldt dat deze contributie een jaarlijkse bijdrage is die eenmalig wordt gedaan. U ontvangt automatisch een factuur aan het einde van het jaar waarna u kunt kiezen of u de SHVP nogmaals een jaar wilt steunen voor een bedrag van 25 euro. 

Stichting Historische Verbrandingsmotoren Papendrecht streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.shvp.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Stichting Historische Verbrandingsmotoren Papendrecht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.shvp.nl op deze pagina.

Scroll naar boven